Showing all 4 results

Nấm Lim xanh thuộc họ quả Ganoderna Lucidum, sống trên thân hoặc gốc gỗ mục cây Lim xanh tại rừng nguyên sinh Quảng Nam. Với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng ở đây đã giúp Nấm Lim Xanh có tác dụng vô cùng lớn đối với sức khỏe con người. Hiện nay, rừng nguyên sinh còn rất ít, đặc biệt là số lượng cây Lim Xanh hàng trăm năm tuổi chỉ còn ở những nơi có địa hình hiểm trở. Vì vậy, số lượng Nấm Lim Xanh rất khan hiếm và việc lấy được nấm trên rừng tự nhiên vô cùng nguy hiểm.