Showing all 2 results

Vùng núi Ngọc Linh tại địa phận tỉnh Quảng Nam chính là nơi mà phù hợp để sâm phát triển nhất. Điều thú vị của loại sâm Ngọc Linh là phát triển hoàn toàn tự nhiên, không thuốc bảo vệ, không phân bón hóa học mà chỉ sống bằng lớp mùn lá dưới tán rừng già. Không chịu sự tác động của con người nên mỗi củ sâm là duy nhất không củ nào giống củ nào. Điều kiện thổ nhưởng chỉ có tại đỉnh núi Ngọc Linh Nam Trà My Quảng Nam mới có thể cho ra những củ sâm với hàm lượng Saponin MR2 cao được.