CHÍNH SÁCH HOẠT ĐỘNG VÀ QUY ĐỊNH CHUNG

CHÍNH SÁCH HOẠT ĐỘNG VÀ QUY ĐỊNH CHUNG

Chính sách hoạt động

https://namlimxanhtienphuoc.net/ cũng từ chối trách nhiệm hay đưa ra đảm bảo rằng Website sẽ không có lỗi vận hành, an toàn, không bị gián đoạn hay bất cứ đảm bảo nào về tính chính xác, đầy đủ và đúng hạn của các thông tin hiển thị.

Khi truy cập vào Website này, quý khách mặc nhiên đồng ý rằng https://namlimxanhtienphuoc.net/, các đối tác và người đại diện của họ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến thương tật, mất mát, khiếu kiện, thiệt hại trực tiếp hoặc thiệt hại gián tiếp do không lường trước hoặc do hậu quả để lại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ hay có liên quan đến việc:

(1) sử dụng các thông tin trên website này;
(2) các truy cập kết nối từ website này;
(3) Đăng ký nhận thư điện tử;

(4) Công ty Dược Phaco có thực hiện việc cung cấp dịch vụ hay không thậm chí trong trường hợp đã được cảnh báo về khả năng xảy ra thiệt hại;

(5) Các hạn chế liên quan đến đặt hàng trực tuyến mô tả tại đây.

Các điều kiện và hạn chế nêu trên chỉ có hiệu lực trong khuôn khổ pháp luật hiện hành.

Chính sách hoạt động

Quyền sở hữu trí tuệ

Website này và mọi nội dung xếp đặt, hiển thị đều thuộc sở hữu và là tài sản độc quyền khai thác của https://namlimxanhtienphuoc.net/. Mọi sử dụng, trích dẫn phải không gây thiệt hại cho https://namlimxanhtienphuoc.net/ và đều phải tuân thủ các điều kiện sau:

(1) Chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại;
(2) Các sao chép hoặc trích dẫn đều phải giữ nguyên dấu hiệu bản quyền hoặc các yết thị về quyền sở hữu trí tuệ như đã thể hiện trong phiên bản gốc;
(3) Mọi sản phẩm, công nghệ hay quy trình được sử dụng hay hiển thị tại Website này đều có thể liên đới đến bản quyền hay sở hữu trí tuệ khác của https://namlimxanhtienphuoc.net/

Điều chỉnh và sửa đổi

https://namlimxanhtienphuoc.net/ bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa  hoặc chấm dứt hoạt động của Website này vào bất cứ thời điểm nào.

Luật điều chỉnh và cơ quan giải quyết tranh chấp

Điều kiện Sử dụng này được điều chỉnh bởi luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Tòa án nước Cộng hòa Xã  hội Chủ nghĩa Việt Nam là cơ quan duy nhất có thẩm quyền giải quyết tất cả các tranh chấp có liên quan.

Các quy định khác

  • https://namlimxanhtienphuoc.net/ hoạt động dựa trên sự tuân thủ pháp luật hiện hành của Việt Nam, có đầy đủ giấy phép kinh doanh, mã số thuế, hồ sơ thuế, hóa đơn chứng từ nhập và xuất
  • Tất cả các sản phẩm được kinh doanh tại https://namlimxanhtienphuoc.net/ phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn cho phép và tuân thủ đầy đủ tính pháp lý của sản phẩm, không thuộc các trường hợp mặt hàng cấm kinh doanh, cấm quảng cáo của pháp luật.
  • Người tiêu dùng tham gia giao dịch, mua bán với đơn vị https://namlimxanhtienphuoc.net/ được tự do trên cơ sở tôn trọng quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của cả hai bên
  • https://namlimxanhtienphuoc.net/ đảm bảo tính hiểu quả, chính xác và an toàn của tất cả các giao dịch
  • Giá bán niêm yết tại website là giá bán chính thức được https://namlimxanhtienphuoc.net/ đưa ra cho người tiêu dùng tham khảo và giao dịch ngay trên website hoặc mua bán tại cửa hàng.
  • https://namlimxanhtienphuoc.net/ có thể thay đổi giá bán sản phẩm trên website https://namlimxanhtienphuoc.net/ hoặc ngưng bán một hay nhiều sản phẩm vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước (trừ trường hợp đã thanh toán hoặc đã mua bán tại cửa hàng)
  • Các giai đoạn của một mua bán hợp lý tại https://namlimxanhtienphuoc.net/ được hướng dẫn cụ thể tại:

Chính sách vận chuyển
Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
Quy định và hình thức thanh toán
Chính sách bảo hành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *